Alkohol och olika typer av narkotika är båda beroendeframkallande. Ett beroende leder inte bara till fysiska och medicinska problem, utan även sociala. Alkohol- & drogmissbruk skadar oss själva men även våra närstående.

Beroende och missbruk är två begrepp som används inom alkohol och droger. Beroende handlar om drogens påverkan och förändring av hjärnan medans missbruk handlar om hur droganvändandet påverkar personens liv och handlingar. Ett beroende uppkommer om man exempelvis dricker ofta under en längre tid, personen kan märka sitt beroende genom att den får svårt att sluta dricka och tänka på alkohol. Missbruk handlar om att upprepat fortsätta dricka alkohol eller bruka droger trots att det leder till återkommande problem.

Alkoholvanor och risken att utveckla ett beroende påverkas av flera faktorer. Till exempel hur du lever och vilka människor du har omkring dig, hur du mår samt ärftlighet. 

Alkohol- eller drogberoende diagnosernas då tre av sju kriterier skulle uppfylls under en och samma 12-månadersperiod:

 • Ökad tolerans – du behöver dricka större mängder för att nå samma effekt.
 • Abstinens – Exempelvis skakningar, du är då i behov av att ta en återställare för att abstinenssymptomen ska sluta.
 • Kontrollförlust – du använder t ex alkohol i större mängd eller under längre tid än vad man tänkt från början.
 • Försökt eller velat sluta eller minska bruket utan att lyckas.
 • Ägna mycket tid och tankekraft åt att få tag på t ex alkohol, använda alkohol eller hämta sig från effekten.
 • Minska, försumma eller sluta med viktiga aktiviteter. Exempelvisjobb, skola, sociala aktiviteter.
 • Man fortsätter dricka mycket trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär försämras.

För att en person ska diagnosernas med missbruk ska ett av fyra kriterier vara uppfyllda under en och samma 12-månadersperiod:

 • Personen fortsätter bruka trots negativa konsekvenser för till exempel skola eller arbete.
 • Personen använder drogen i situationer där man kan utsätta sig själv eller andra för skada, till exempel bilkörning.
 • Personen får problem med rättvisan på grund av droger, till exempel blir arresterad flera gånger.
 • Personen fortsätter använda drogen trots att hen får återkommande problem med relationer, till exempel gräl eller slagsmål.

Källor: 1177, Drugsamart & Beroendecentrum

Läs om hur den Psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige.

0

1 Comments

 1. 에볼루션카지노

  햇빛이 몰아치는 오늘 에볼루션카지노 이곳에서 즐기세요

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *