Ingen känslor är permanenta, vare sig de är positiva eller negativa, och kan förändras över tiden. Detta är viktigt att komma ihåg när man hanterar psykiska utmaningar som depression eller ångest, vilket kan göra att det känns som att de negativa känslorna kommer att vara för evigt. Men med rätt behandling och stöd kan dessa känslor hanteras och övervinnas.

Det finns olika tekniker och strategier som kan hjälpa dig att förändra hur du mår:

Mindfulness:
Att utöva mindfulness kan hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor och utveckla en icke-dömande hållning mot dem.

Kognitiv beteendeterapi (KBT):
KBT är en typ av samtalsterapi som hjälper dig att identifiera och förändra negativa tankemönster som bidrar till negativa känslor. Genom att ändra ditt sätt att tänka kan du förändra hur du känner.

Träning:
Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv inverkan på mental hälsa genom att frigöra endorfiner, minska stresshormoner och förbättra humöret.

Tacksamhet:
Att fokusera på de saker du är tacksam för kan hjälpa till att flytta ditt fokus bort från negativa känslor och främja positiva känslor.

Socialt stöd:
Att få kontakt med andra kan ge känslomässigt stöd och hjälpa dig att känna dig mindre ensam i det du gå är igenom.

Det är viktigt att komma ihåg att alla är olika och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det är också viktigt att söka professionell hjälp om du kämpar med ihållande negativa känslor eller om de stör ditt dagliga liv.

Läs även hur du hanterar vardags ångest HÄR

0

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *