PRENUMERERA NU
Vi lovar att vara snälla!
Populära inlägg
Skapa blogg Logga in

Tips & råd – Anhörig

Information till dig som är anhörig

Som anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa är det vanligt att känna sig otillräcklig och handfallen. Du som anhörig blir inte bara ett emotionellt stöd för den som mår dåligt, utan får ofta lösa praktiska saker som personen i fråga inte klarar av själv längre, exempelvis äta regelbundet. Det är lätt att man känner sig ensam, rädd, vilsen och osäker som anhörig, därför finns vi här på Alltid Tillsammans.

Enligt lag har du rätt till stöd, nedan listar vi fyra tecken på att det är dags att söka hjälp utifrån. En neutral person kan då komma med ett nytt perspektiv på situationen, vilket gör att du kan agera på ett nytt sätt samt få stöd.

Fyra tecken på när det kan vara dags att söka hjälp som anhörig

— Om din hemsituation och vardagslivet inte fungerar längre

— Om personen hotar med självmord

— Om personen har svårt att veta vad som är verklighet och inte

— Om personen är våldsam mot andra

8 tips till dig som anhörig

1.

Var inte dömmande

Se på psykisk ohälsa på samma sätt som fysisk ohälsa – att aldrig skuldbelägga, döma eller klandra. Personen som mår dåligt kan inte styra sina tankar och känslor, därför är skillnaden inte så stor från att må fysiskt dåligt.

2.

Läs på

Som anhörig är det viktigt att du läser på kring sin familjemedlems eller väns psykiska ohälsa. Det ger dig en förståelse för vad som händer och kan lättare hitta din roll som stöd.

3.

Visa respekt

Som anhörig bör du ha respekt för att personen i fråga inte alltid orkar delta i planerade aktiviteter. Att bli arg och skuldbelägga ger sällan ett gott resultat.

4.

Visa att du bryr dig

Många som mår psykiskt dåligt har svårt att upprätthålla sociala kontakter, ställ därför inte för höga krav. Visa att du finns och bryr dig, försök att vara hos personen trots att den vill vara själv eller inte orkar göra något.

5.

Öppen dialog

Våga prata om tuffa och känsliga ämnen, såsom självmord. Var inte rädd för att fråga och våga vara ett stöd.

6.

Lyssna

Ta personens känslor och tankar på allvar, även om dom är ologiska för dig. Om du inte förstår, försök ändå att visa förståelse.

7.

Uppmuntra rätt

Att uppmuntra en person genom att säga ”ryck upp dig” ”ta dig i kragen” gör inget gott och är ofta kränkande för den som mår dåligt. Hade detta varit möjligt så hade personen redan ”ryckt upp sig”.

8.

Ta hjälp utifrån

Var inte rädd att ta hjälp. Det finns flera stödlinjer du kan höra av dig till för att få stöd, avlastning och råd. Det är svårt att veta hur man ska agera, i länken nedan har vi listat upp nummer du kan ringa som anhörig. LÄNK till nedan.

Stödlinjer

Här nedan finns fem stödlinjer att kontakta angående psykisk ohälsa: 

Jourhavande medmänniska:

08-702 16 80

BRIS Vuxentelefon:

077-150 50 50

SPES:

08-34 58 73

Vårdguiden:

1177

MIND Föräldralinjen:

020-85 20 00

Hantera mobbing som anhörig

Som förälder eller vårdnadshavare kan det ibland ta lång tid att få reda på att ditt barn blir mobbat eller mobbar andra barn. Många gånger berättar barnet inte att det är jobbigt i skolan, men det brukar finnas tecken – som nedan. 

  • Aldrig eller väldigt sällan är med andra barn.
  • Barnet sover och äter dåligt.
  • Barnet är irriterad och lättretlig.
  • Barnet är ledsen och nedstämd utan att berätta varför
  • Barnet presterar sämre i skolan.
  • Barnet inte vill gå till skolan.

Det är viktigt att inte skuldbelägga barnet för att inte ha berättat tidigare, många barn känner redan skuld för att de blir utsatta. Ofta väljer barnet att inte berätta för sina föräldrar för att de har en rädsla av att göra dem ledsna. Det är sällan någon bra idé att säga till sitt barn saker som “men om du ändrar dig och gör så och så istället…”, då blir ditt barn ansvarig för att vara mobbad.

  • Sök professionell hjälp
  • Kontakta personalen
  • Prata med barnet
  • Skuldbelägg inte 

Om mobbningen leder till att någon blir utsatt för ett brott ska du polisanmäla. Det kan handla om misshandel, hatbrott eller ärekränkning. Kontakta Polisen för råd.

Källor: Bris, 1177 vårdguiden & Mind.