PRENUMERERA NU
Vi lovar att vara snälla!
Populära inlägg
Skapa blogg Logga in

Tips & råd – Stärk din Psykiska hälsa

För dig som vill må bättre

Vi mår alla dåligt någon gång i livet, för cirka en fjärdedel av befolkningen leder till det någon form av psykisk ohälsa – vanligast är depression och ångest. Känner du dig ledsen, orolig, ensam eller sover dåligt under en längre period? Kanske har du varit med om något som fortsatt påverka dig och ditt liv?

Det är vanligt att känna skuld och rädsla för att berätta att man mår dåligt och det är helt normalt. Men genom att berätta för en anhörig, partner, förälder eller nära vän kan du få hjälp och stöd i din situation.

Här på Alltidtillsammans vill vi hjälpa dig att må bättre. Här kan du läsa artiklar och intervjuer för att skaffa dig mer kunskap, förståelse, verktyg och produkter för att lättare acceptera, planera och förändra ditt mående.

Välkommen.

Stödlinjer

Här nedan finns fem stödlinjer att kontakta angående psykisk ohälsa: 

Självmordslinjen:

90101

Jourhavande medmänniska:

08-702 16 80

BRIS – Barnens hjälptelefon:

116 111

MIND Självmordslinjen:

08-34 58 73

Vårdguiden:

1177

Om du är utsatt för mobbing

Mobbning innebär att befinna sig i underläge och att bli kränkt, upprepade gånger. Detta drabbar cirka 60 000 barn och ungdomar i Sverige – varje år.

Mobbning påverkar människor olika mycket och på olika sätt. Vanligt är den utsatta får sämre självkänsla och tillslut tror på det mobbarna säger. Långvarig mobbning kan leda till psykisk ohälsa i form av ångest, nedstämdhet, utmattningssyndrom och posttraumatisk stressyndrom (PTSD). 

Om du mår dåligt och utsätts för mobbing är det viktigt att prata med skolan eller personal där mobbningen sker. Enligt lag är skolor skyldiga att ta fram en plan för att hantera mobbning. Om du mår sämre och drabbas av självmordstankar är det ännu viktigare att ta hjälp utifrån. Vänd dig till närmaste vårdcentral eller den psykiatriska öppenvårdsmottagningen.

Källor: Bris, 1177 vårdguiden & Mind.

Några läsvärda artiklar