Hur kan du acceptera din diagnos?  Att få ett besked om en diagnos kan ge mixade känslor. Det är skönt att få förklaringar på varför du funkar som du gör –  beteenden, svårigheter och känslor –  du får svar på mycket. Samtidigt kan det kännas…