Att sömn är en viktig del för ett både psykiskt och fysiskt välmående är nog ingen nyhet för någon. Det kanske däremot faktumet att slarv med sömn kan bidra till depression och självmordstankar, vilket en amerikansk studie visar. 

I den amerikanska undersökningen ingick 15 000 tonåringar och dess föräldrar. Både barnen och föräldrarna fick svara på frågor om barnets sömnvanor och sovtider. 

 

Starkt samband mellan sömn och psykisk hälsa 

Resultatet av studien visade på en stark koppling mellan tonåringarnas sömn och psykisk ohälsa. Tonåringarna som sov minst hade högre risk att drabbas av både depression eller självmordstankar, och högst risk hade de som sov fem timmar eller mindre. Bland dem var risken för depression 71 procent högre än bland de som var utsövda, och tankarna på självmord var 48 procent högre. 

Föräldrarna kan påverka sömnen

Något annat som man undersökte i studien var hur mycket föräldrarna påverkade tonåringarnas sömnvanor. Tonåringarna med föräldrar som lade sig i läggningstiden mådde överlag bättre, och sov dessutom längre under natten. De barn som hade föräldrar som inte lade sig i däremot upplevde att de inte fick tillräckligt med sömn. 

Men man kan ju ställa sig frågan hur många som lyssnar på sina föräldrar när de säger åt en att lägga sig?  Även detta var något man undersökte i studien. Det visade sig att hela 70 procent av tonåringarna uppgav att de både respekterade och följde sina föräldrars tider, vilket var en överraskande hög siffra.  Detta kan vara viktigt att ta med sig, då sömn och psykisk hälsa har en stark koppling.

Studien är utförd av professor James Gangwisch vid Columbia University Medical Center i New York.

LÄS ÄVEN: 8 tips för bättre sömn

0

1 Comments

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *