Att sömn är en viktig del för ett både psykiskt och fysiskt välmående är nog ingen nyhet för någon. Det kanske däremot faktumet att slarv med sömn kan bidra till depression och självmordstankar, vilket en amerikansk studie visar.  I den amerikanska undersökningen ingick 15 000…