I en ny rapport från Socialstyrelsen som presenterades den 15 maj framgår det att den psykiska ohälsan ökar. Och då framför allt bland landets barn och unga.

Idag är depression och ångestsyndrom, båda diagnoser inom ramarna för psykisk ohälsa, den vanligaste anledningen till landets sjukskrivningar. Hela 40 procent av sjukskrivningarna är på grund av dessa diagnoser, och idag räknas den psykiska ohälsan till en av våra stora folksjukdomar.

Det är inte första gången Socialstyrelsen rapporterar om att den psykiska ohälsan ökar, och tyvärr ser trenden inte ut att vända. De har dock inte lyckats kartlägga orsakerna bakom ökningen ännu. Den psykiska ohälsan finns över hela landet, och inom alla olika psykosociala situationer. Den främsta gemensamma nämnaren forskarna än så länge ser är att psykisk ohälsa oftare drabbar  unga än äldre.

Psykiska ohälsan håller i sig länge

I den nya rapporten har Socialstyrelsen konstaterat att den psykiska ohälsan inte sällan håller i sig länge. Ungefär 30 procent av alla unga som diagnostiserats med depression och ångestsyndrom har inte blivit av med diagnoserna snabbt. Bland de som fick sina diagnoser 2008 var det ungefär hälften som fortfarande gick i psykiatrisk vård tio år senare, och lite mer än hälften av dem tog läkemedel.

Detta innebär att vården borde organiseras mer som för patienter med kronisk och långvarig sjukdom som diabetes, KOL och liknande sjukdomar. Det handlar då om en bättre uppföljning över tid och att kontinuiteten i vårdkontakten stärks, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Idag finns det stora skillnader i vilken vård de olika landstingen erbjuder de som lider av psykisk ohälsa. ”Första linjen” är en psykiatrisk primärvård för unga, vilken sträcker sig över hela landet. Under senare år har den fått utökade resurser för att kunna stötta de unga som lider av psykisk ohälsa.

Vill du läsa mer om hur du kan få hjälp med psykisk ohälsa? Klicka här!

0

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *