KBT är en av de terapiformer som är mest effektiv när det kommer till att bota panikångest och andra besvär till följd av psykisk ohälsa. Men vad betyder KBT egentligen och hur uppstod terapiformen?


Historia om KBT

Under 1900-talets början började två olika psykoterapiformer fram – psykoanalys och beteendeterapi. Förespråkarna till beteendeterapin kritiserade psykoanalysen då de ansåg att den var alldeles för “mentalistisk”, och tyckte istället att man skulle fokusera på det faktiska, observerade beteendet.

Under 1950-talet började psykologer återigen att intressera sig för de mentala processer som finns. Man pratar om “den kognitiva revolutionen” – alltså de händelseförlopp då hjärnan blev allt viktigare inom psykologin.

Psykiatrikern Aaron Beck märkte att de deprimerade patienter han hade ofta såg på sig själva och omvärlden på ett negativt sätt. Därför började han under 1960-talet utforska en ny terapiform, nämligen den kognitiva. Han skrev även en bok, som fick namnet Cognitive Therapy for Depression, och genom den och forskningsstöd visade det sig att terapiformen var lika effektiv som medicinering. Idag kan “kognitiv beteendeterapi innefatta allt ifrån ren kognitiv terapi likt den Beck grundade, samt beteendeterapi.

 

Om KBT

KBT är ett samlingsnamn för de terapiformer som hjälper individer att öva upp nya konkreta beteenden och tankemönster för att bli av med psykologiska problem. KBT är en terapiform som fungerar på individer i alla olika åldrar, och kan hjälpa både enstaka personer som vill ha terapi samt hela grupper.

 

Har du fått hjälp genom KBT, eller har du frågor om terapiformen? I vårt forum kan du både dela med dig av dina egna erfarenheter, och ställa frågor till andra! Klicka här för att komma dit!

0

1 Comments

  1. Paniksyndrom - allt du behöver veta - Alltidtillsammans

    […] Ett sätt att bota paniksyndrom på är att jobba med sig själv för att hitta nya metoder att hantera sina känslor på än tidigare. Ett sätt att göra det på är genom att gå i KBT-terapi. I KBT får du hjälp att hitta nya tankebanor för att ändra på ett invant beteendemönster i vardagen. Du kan läsa mer om KBT-terapi här!  […]

Lämna ett svar

Obligatoriska fält är markerade med *