Att få sova gott är otroligt viktigt för vårt mående, både det fysiska och det psykiska. Men om man mår psykiskt dåligt försämras ofta sömnen, vilket skapar en negativ spiral. Utan bra sömn är det svårare att hitta orken till att ta tag i sitt…