Vi alla bär på en unik berättelse, och den berättelsen är vårt liv. Varje kapitel, varje ord och varje karaktär är en del av den resa vi kallar livet. Men hur ofta tillåter vi andra att ta över pennan och bestämma vår berättelse? Det är…