är det så svårt att skiljapå verklighet och fantasi,sanning och mardrömiblandär jag så less på att känna mig fast i mitt eget huvudoch bunden till min egen existens iblandvill jag riva ner de klassiska murarna,skrapa huden ren och fräta mig in till insidan iblandvill jag…